Luomisen mysteeri

21.12.2021

Jos haluat saada elämässäsi jotain, tulee sinun joko tietoisesti tai alitajuisesti tehdä vaaditut asiat, jotta näin tapahtuisi. Suurin osa ihmisistä luo elämäänsä tiedostamattaan koko ajan. Ohessa on lyhyesti selostettu ja havainnollistettu luomisen mysteeriä lähinnä Persoonaton elämä -kirjan tietojen perustella.

Luomisen mysteeri

"AJATELLA on LUODA", tai "Kuten AJATTELET SYDÄMESSÄSI, siten se on kanssasi".

Pysähdy ajattelemaan ja mietiskelemään tätä, jotta se juurtuisi mieleesi. Ajattelija on Luoja. Ajattelija elää oman tietoisen luomuksensa maailmassa. Kun opit kuinka "ajatella", voit luoda vapaasti mitä haluat - vaikkapa uuden persoonallisuuden, uuden ympäristön tai uuden maailman.

Ensin tietoisuuteesi herää Idea. Nyt, kun hiljaisesti keskityt, fokusoidut täysin tuohon Ideaan - jolloin jäädytät myös kaikki muut mielesi toiminnot ja poistat kaikki muut ideat ja ajatukset tietoisuudestasi, jotta tämä kyseinen Idea voisi hallita mieltäsi - havaitset pian mielesi valaistuvan, avautuvan ja sinulle näytetään tämän Idean sisällään pitämät eri vaiheet ja mahdollisuudet.

Kun nyt Idean mahdollisuudet ovat herättäneet ja inspiroineet kiinnostuksesi, ryhtyy ihmispersoonallisuutesi toimeen, sillä Idea on hedelmöitetty, jolloin Se synnyttää Halun - halun saattaa Idean kaikki mahdollisuudet ulkoiseen muotoon - manifestoitumiseen. Idean luova Voima, jota Halu yllyttää, etenee työssään sitä mukaa kuin Idean kuva pidetään vakaasti mielessä ja Idea valtaa persoonallisuuden.

Tämän Se tekee pakottamalla kuolevaisen mielen ajattelemaan tai kuvittelemaan (luomaan kuvan), tai toisin sanoen, rakentamaan mentaalisia muotoja, jotka sisältävät elinvoimaisen olemuksen. Kun Sana on sanottu, joko äänettömästi tai kuuluvasti, tietoisesti tai tiedostamatta, tämä olemus alkaa heti aineellistamaan Itseään, ensin ohjaamalla ja valvomalla sekä mielen että kehon tietoisuutta ja kaikkia toimintoja, ja ohjaamalla ja valvomalla myös kaikkia Ideaan liittyviä mieliä ja kehoja ja siten houkutella, ohjata, muokata ja muovata olosuhteita, asioita ja tapahtumia niin, että ennemmin tai myöhemmin, Idea toteutuu selkeässä, konkreettisessa ilmiasussaan.

Joten on niin, että kaikki asiat, jokainen olosuhde, jokainen tapahtuma, joka on koskaan tapahtunut, on aluksi ollut Ideana mielessä. Nämä ideat ovat tulleet näkyviksi haluamalla, ajattelemalla ja sanomalla Sana. Sana on ihmismielen ymmärrykselle Idean symboli eli Sana tarkoittaa, ilmentää ja edustaa Ideaa.

Kun pystyt hahmottamaan symbolin takana olevan idean, silloin tiedät manifestaation sielun tai todellisuuden. Sen vuoksi Sana tarkoittaa piilevää ja ilmentymätöntä Ideaa, joka kuitenkin odottaa tulevansa ilmaistuksi, tai esiin ajatelluksi ja puhutuksi jossain muodossa tai toisessa.

Luomisprosessi on lyhyesti esitetty oheisessa kuvassa.