Mitä on totuus?

22.12.2021

Yksinkertainen kysymys, vai mitä? Mutta siihen vastaaminen ei ole ihan yksinkertaista. Kuten monessa muussakin asiassa, niin tässäkin voi katsoa asiaa monesta näkökulmasta ja saada erilaisen lopputuloksen. Mutta absoluuttista totuutta voi olla vain yhdenlaista ja sen tulee olla samaa kaikille ja kaikissa tapauksissa, muutoin se ei ole absoluuttinen totuus.

Mitä on totuus?

Eri ihmisten näkemys totuudesta on hyvin erilainen - sen lienee useimmat helposti ymmärtävät. Mutta mistä tämä johtuu ja mistä totuutemme saa alkunsa?

Todellisuus ei ole sitä, mitä tapahtuu - vaan se on sitä mitä me ajattelemme tapahtuvan. Emme koe sitä, mitä tapahtuu ulkopuolellamme, vaan koemme sisällämme tapahtuman siitä, mitä tapahtuu ulkopuolellamme. Luomme todellisuuden tyhjästä; sisältämme kumpuavana totuutena pitämästämme ajattelusta. Totuutemme tulee mielessämme olevista tiedoista ja tiedot ovat peräisin kaikkialta. Tapahtumat mielen ulkopuolella saavat aiemmat tiedot esiin. Voidaan siis todeta, että:

Totuus on luotu, ei löydetty.

Kunkin ihmisen kehityshistoriasta kumpuava sisäinen totuus ei pelkästään johdu hänen keräämistään tiedoistaan, vaan myös siitä, mitä tietoa hän valitsee tarkasteltavaksi (kuva alla). 

Totuuden ja todellisuuden tasot.
Totuuden ja todellisuuden tasot.

Mieli luo totuuden, se ei ainoastaan tarkkaile tai havainnoi sitä: totuuden luomisprosessissa se lisäätähän hetkeen kaikki haluamansa tiedot ja tästä tulee "kokemus" ja "todellisuus".

Totuuden syvempi ymmärrys onkin näin ollen paljon moniulotteisempi ja hankalampi käsittää, mitä ensialkuun voisi kuvitella. Eräs näkemys on, että kaikki havainnot ovat epätosia, joten mikään havaittu asia ei voi olla totta. Itse asiassa, tämän on kvanttifysiikka todistanut klassisessa kaksoisrakokokeessa, josta voin kertoa myöhemmin lisää. Ja jos vielä viedään tätä laajemmalle, niin havaintojen tekeminen on merkki siitä, ettei tiedä totuutta - näin olen totuus on mahdollista vain täydellisen tietämisen varmuuden tilassa. Tässä tilassa ollaan yhteydessä mystiseen tietopankkiin sielun kautta. Ajattelu estää tämän yhteyden.

Varmaan olet huomannut, että edellä olevassa lyhyessä totuuden johdannossa ei ole asetettu mitään painoarvoa sinänsä itse tiedolle, informaatiolle, joka voi olla joko totta, osatotuus tai täyttä palturia. Etsittäessä totuutta on syytä käyttää eri alojen ja lähteiden muodostamaa informaatiota kyseisestä asiasta ja muodostaa yhtenevien tietojen kautta todellinen kokonaiskuva. Näin tiedon oikeellisuuden todennäköisyys lisääntyy, jos samansuuntaista tietoa on saatu eri tieteen sektoreilta sekä eri lähteistä ja tutkimuksista.

Siltikään autenttisen tiedon totuuden lähteelle ei pääse älyllisellä, akateemisella snobbailulla. Se on usein (oikeastaan lähestulkoon aina) egon ja aiempien tietojen värittämää. Tässä onkin mysteeri. Suurin osa ihmisistä elää tässä "unessa" ja heidän havaintonsa nyt-hetkessä ovat menneisyyden ja egon värittämää. Sieltä ei totuus löydy. Marcus Aurelius vei tämän vielä pidemmälle kiteyttäen hyvin:

Sielu värjäytyy ajatustensa värillä.

Totuutta ja kokemamme todellisuutta olen hahmotellut tässä blogissa vain pintapuolisesti ja sitä olen käsitellyt huomattavasti kattavammin kirjassani "Myllerryksestä mielenrauhaan", joka julkaistaan vuonna 2021. Totuuden ja todellisuuden ymmärtäminen on eräs askel henkisessä matkassa ja se voi tuoda myös ymmärrystä mielenrauhaan pääsemiseen.