Neljä egon arkityyppiä

22.12.2021

Ego sabotoi elämäämme. Se on juurisyy moniin ongelmiin. Pelkästään työstämällä egoa, tai työskentelemällä yhdessä egon kanssa, kykenee oivaltamaan monia elämän ihanuuksia ja sen kautta elämä helpottuu merkittävästi. Jos joku asia tulisi saada kuntoon, se on tämä! Egoa käsittelen paljon ja aivan uudella tavalla kirjassani Myllerryksestä mielenrauhaan - kannattaa tutustua!

Egon verhoama (kuva: kalhh Pixabaystä)
Egon verhoama (kuva: kalhh Pixabaystä)

Neljä egon arkityyppiä

Elämän pyörteissä on nähtävissä lukematon määrä egon merkkejä ja uskon niiden jopa lisääntyneen viimeisten vuosikymmenien aikana. Egon vaikutus ilmenee lukemattomin eri tavoin ja usein harhaanjohtavasti verhoutuneena monien hyvinä pidettävien asioiden taakse. Tutustutaan neljään tyypilliseen egon arkityyppiin, jotka ovat esteenä henkisyyden kehittymiselle ja elämän seesteisyyden saavuttamiselle:

1. Oikeamielisyys.

Oikeamielisyyden vaatimus edellyttää muiden väärässä olemista, jotta voisi itse olla oikeassa ja tämä johtaa usein väittelyyn, kilpailuun, pyrkimykseen saada viimeinen sana ja paremmuuden tunteeseen. Oikeamielisyys on tyypillistä myös henkisen tien kulkijoidenkin keskuudessa. En tiedä tapausta, jossa toisten ihmisten arvostelu, vertailu tai tuomitseminen olisi lisännyt maailmaan hyvää mieltä, onnellisuutta tai rakkautta. Oikeamielisyyden terveenä esiintymismuotona on syvä asioiden ymmärtäminen (oivaltaminen) ilman oikeassa olemisen tarvetta.

2. Uhriutuminen.

Uhriutumisen arkkityypissä henkilö on pessimistinen kertoen itselleen ja muille: "Kaikki paha tapahtuu minulle, universumi ja kaikki ovat minua vastaan, jne." Uhriutumiselle on tyypillistä muiden, itsen tai olosuhteiden alituinen syyttely ja vertailu. Uhriutumisen terve esiintymismuoto on sisäiseen ohjaukseen (sielun tunteeseen) perustuva arvostelukyky.

3. Oikeutus.

Oikeutuksen ohjenuorana on, että "kaikki kuuluu minulle muiden kustannuksella". Tämä saattaa kuulostaa tutulta jokapäiväisessä elämässä, puhumattakaan politiikan näyttämöistä. Oikeutuksen terveenä esiintymismuotona on arvoisuus, omanarvontunne. Itsensä ensimmäiseksi asettaminen ei tarkoita "itsekkyyttä" - se tarkoittaa itsetuntemusta.

4. Puutteellisuus.

Mikään ei ole ikinä tarpeeksi tällaisen liioitellun egon muodolle: "et puhu tarpeeksi, et ole tarpeeksi kanssani, et ole tarpeeksi läsnä tai et ole sitä tai tätä". Milloinkaan ei voida täyttää hänen muille langettamiaan vaateita ja toiveita. Tällaiset henkilöt ovat oikeita "energiasyöppöjä". Puutteellisuuden terveenä esiintymismuotona on avoimuus.

Ego on yhtenä suurimpana analysoinnin kohteena kirjassani Myllerryksestä mielenrauhaan, sillä sen merkitys elämän muuttamiseen ja uuden oppimiseen on hallitseva.

Ego on tulehtunut, vilustunut persoonallisuus.