ILLUUSIOIDEN HYÖTYKÄYTTÖ

21.12.2021

Ihmiset ovat sidoksissa moniin illuusioihin: joku enemmän, toinen vähemmän. Oikeastaan kaikki asiat voivat olla maailmassa sekä hyödyksi että haitaksi, kuten happi tai vesi, jotka ovat oikeassa suhteessa hyväksi ihmisille, mutta liian vähin tai suurin määrin jopa kuolettava. Sama pätee illuusioihin: ne voivat olla joko hyödyksi tai haitaksi.

Illuusioiden käyttäminen hyödyksi

Muista kaikkien kokemustesi ja sinua ympäröivien illuusioiden olevan harhaa ja että niiden tarkoituksena on opettaa sinua. Luovu ennalta muodostetusta syyn ja seurauksen käsityksestäsi: se on illuusiosta syntynyt illuusio, sinun luoma monimutkaisuuden yksinkertaistettu tuote. Illuusion syy on sinun itsesi aikaansaama ja olet luonut sen omasta halustasi. Olet luonut kaiken kokemasi ja ajattelemasi.

Miten hyödynnän tätä tietoa?

Seuraavaksi sinun pitää tulla tietoiseksi kokemustesi opetuksista - muutoin oppimista ei tapahdu. Huomioi, että illuusioiden harhoja käytetään hyväksi sekä alitajuisesti että tietoisesti. Sinun tulee ymmärtää illuusion ominaisluonteeseen kuuluvat mahdollisuudet: niitä voi käyttää hyväksi henkiseen kasvuun. Koe illuusiot ja käytä niitä niiden vaikutuksen alaisuudessa. Älä uppoudu illuusioihin vaan ole rauhallinen ja tarkastele etäältä niiden suomia mahdollisuuksia.

Riippumatta olemassa olevista mahdollisuuksistasi, harjoita itsetutkistelua ja meditointia, jotka poistavat kokemaasi Luojasta eron harhaa ja edesauttavat sinua reagoimaan illuusioihin rakkaudella ja ymmärryksellä. Tule tietoiseksi Luojastasi ja Hänen tahdostaan, jolloin tunnet ja tiedät oman tahtosi. Silloin ei ole enää sekaannusta eikä kysyttävää. Löydät etsimäsi Rakkauden. Ilmaise ja koe kaikkien toimintojen perusolemus: rakkaus.

Kun todellinen näkökyky kehittyy, illuusioiden oivaltaminen helpottuu merkittävästi. Silloin illuusiot poistuvat ikään kuin sumun hälventyessä.

Illuusioiden hyödyntäminen.
Illuusioiden hyödyntäminen.